THUÊ BAO CÓ SỐ ĐIỂM LỚN NHẤT CHUNG CUỘC

TỪ 17/11/2020 ĐẾN 14/02/2021

Chúc mừng các thuê bao dưới đây là thuê bao tích lũy được nhiều Điểm nhất chung cuộc - Trong thời gian từ 17/11/2020 đến 14/02/2021 của dịch vụ Vitubi.

STT

Số Thuê Bao (MSISDN)

Tổng số Điểm (scores)

Giải thưởng

1

0933xxx220

11220000

IPHONE 12 PRO 128 GB

Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao trúng giải lên website/wapsite dịch vụ, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.